Geschiedenis

Retail in beweging – sinds 1916.

Verandering is voor ons niets nieuws. De oorsprong van EK Netherlands gaat terug tot 1916. Sinds de oprichting van de N.V. Manufacturiers Vereniging Nederland in datzelfde jaar is verandering een constante geweest. Door fusies en overnames is onze gemeenschap van retailers voortdurend uitgebreid. Tegenwoordig leveren wij, als onderdeel van de EK Groep, een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de Nederlandse retail.

Sinds 2022 zijn wij actief als EK onder het paraplumerk van ons moederbedrijf en doen wij er alles aan om de lokale retailers zodanig te ondersteunen dat het leven van mensen vandaag en in de toekomst wordt verrijkt.

2022 Introductie van het nieuwe paraplumerk EK

De EK/servicegroep en zijn Europese dochterondernemingen Euretco, EK Austria en EK France zullen hun krachten bundelen onder het nieuwe paraplumerk EK om de marktpositie van de gehele groep te consolideren en te versterken.

2015 EK/servicegroep neemt Euretco over

De Duitse EK/servicegroep neemt Euretco over en creëert daarmee een nieuw en invloedrijk dienstenplatform voor de retail op Europees niveau. 

2014 – Euretco neemt DGN-Einzelhandel over

2012 Euretco fuseert met de inkoopvereniging Intres

1991 – Samen Sterk en Nederland fuseren tot Euretco

De inkoopverenigingen Samen Sterk (Breda) en Nederland (Amsterdam) fuseren en zetten hun activiteiten voort onder de naam Euretco (European Retail Company).

1916  Oprichting van de N.V. Manufacturiers Vereniging Nederland