Privacy en Cookies

Inleiding en identiteit  

Wij, Euretco B.V. (gevestigd te Koninginneweg 1, Hoevelaken, ingeschreven  in het Handelsregister KvK onder nummer 20074112), zorgen ervoor dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met privacywet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met dit statement willen we u graag informeren over welke persoonsgegevens we verwerken, wat we met uw gegevens doen en welke rechten u als betrokkene heeft.  Daarnaast willen we u informeren over welke cookies we plaatsen. We zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit statement omschreven doeleinden, en alles in het werk stellen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Wat doet Euretco?

Onze kernactiviteiten zijn retailservices, franchise, groothandel en financiële dienstverlening aan zelfstandig ondernemers. Tot onze winkelformules en vloerconcepten behoren onder andere INTERSPORT, Runnersworld, The Athlete’s Foot, Hubo, Multimate, Decorette, Topform en Libris/Blz. Daarnaast beschikken we via onze fashiondivisie met onder meer Babyface, Kidzface, Blue Rebel, Born with Appetite en Inshape over internationale topmerken in het dames-, heren-, baby- en kinderkledingsegment.

Sinds 2015 is Euretco onderdeel van EK/servicegroup (EK), een Duitse retailservice-organisatie met het hoofdkantoor in Bielefeld. EK heeft een vergelijkbare passie voor retail en biedt ondersteuning aan zelfstandig ondernemers. Samen met EK/servicegroup vormen we het grootste (Pan-)Europese coöperatieve platform voor retailers in tal van non-food branches.

Verwerking van persoonsgegevens, doeleinden en grondslag  

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een betrokkene. De verschillende betrokkenen van Euretco zijn werknemers, sollicitanten, leveranciers, ondernemers, franchisenemers, consumenten of geïnteresseerden die zich melden op een van de websites van Euretco. We verwerken verschillende persoonsgegevens van de verschillende categorieën betrokkenen.

De doeleinden van de gegevensverwerkingen van de verschillende categorieën betrokkenen zijn hoofdzakelijk de volgende:

-         Het bieden van retailservices, franchise, groothandel en financiële dienstverlening in mode, wonen, sport, media en doe-het-zelf.uitvoering geven aan de overeenkomst op grond waarvan retailers, ondernemers en franchisenemers zijn aangesloten bij Euretco;

-         Deze diensten vertalen zich in het adviseren over bedrijfseconomische en automatiseringsvraagstukken, assistentie bij inkopen, informatieverstrekking over de laatste retailtrends, advies op het gebied van marketing en communicatie, online marketingdiensten, begeleiding bij online retailing (e-commerce), verzorgen van traininen;

-         Het leveren van centraal betaal-diensten aan aangesloten detaillisten;

-         Het aanbieden van online platforms ten behoeve van e-commerce of webshopsale;

-         Het verzorgen van verschillende samenwerkingsvormen (centraal betalen, private labels, formules, franchise,

-         Het verkopen en leveren van producten aan consumenten van de verschillende franchiseformules, uitvoering geven aan een (koop)overeenkomst met consumenten, het informeren over een bestelling en het leveren van de bestelling, klantenservice/support, reparatie of retournering van producten, prijsvragen, social media;

-         uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomsten met haar personeel;

-         werving en selectie van nieuwe medewerkers;

-         uitvoering geven aan de overeenkomsten met leveranciers en het contact onderhouden met leveranciers ten behoeve van de winkelformules en vloerconcepten; 

-         het versturen van marketingberichten en nieuwsbrieven en het op de hoogte houden van relaties van ontwikkelingen binnen Euretco.

De wettelijke grondslagen van deze verwerkingen zijn de uitvoering van een overeenkomst, gegeven toestemming of gerechtvaardigd belang van Euretco.

Indien u het contactformulier heeft ingevuld op de website, verwerken we de volgende gegevens van u zoals uw naam, eventueel bedrijfsnaam en ondernemerservaring, e-mailadres en telefoonnummer.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking is de door u gegeven toestemming, die blijkt uit de door u eigen geïnitieerde afgifte van de uw gegevens in het contactformulier.  Indien u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. Intrekking van uw toestemming maakt eerdere verwerkingen gebaseerd op uw toestemming niet onrechtmatig, maar zorgt ervoor dat de verwerking moet worden beëindigd en uw gegevens (na afloop van een eventuele bewaartermijn) moeten worden vernietigd.

Verstrekking aan derde partijen en verwerkers

Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden. EK/servicegroup verleent veel diensten aan Euretco waarbij gegevensverstrekking aan EK/servicegroup noodzakelijk is. 

Uw gegevens zullen niet aan andere derde partijen dan onze verwerkers worden verstrekt zonder uw voorafgaande toestemming. Waar nodig worden verwerkersovereenkomsten gesloten met derde partijen die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren.

Beveiliging en bewaarbeleid

De persoonsgegevens die Euretco verwerkt, worden op een passende manier beveiligd. Ook vragen wij deze passende beveiliging van onze verwerkers.

Wij kunnen persoonsgegevens bewaren nadat het doel van verwerking bereikt is in het kader van archivering en/of statistische doeleinden, waarbij wij ervoor zullen zorgen dat we de hoeveelheid te bewaren persoonsgegevens beperken.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in de gegevens die we over u verwerken. Ook heeft u het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken nadat u dit heeft ingediend, in behandeling nemen. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u geen prijs meer stelt op ontvangst van digitale nieuwsbrieven, dan kunt u uzelf door middel van een link in de toegezonden nieuwsbrief afmelden.

Cookies

Bij uw bezoek aan de website www.euretco.com worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die op uw laptop, tablet of telefoon geplaatst worden, waardoor wij informatie kunnen verzamelen over bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de website. Zogeheten functionele en analytische cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt, en geven statistische informatie over het gebruik van de website. Deze cookies mogen geplaatst worden zonder toestemming.

 

 

Euretco kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze cookie policy, zonder u daarvan op de hoogte te stellen, omdat bijvoorbeeld haar website of de cookie regelgeving wijzigt. Wijzigingen zullen per direct in werking treden zodra deze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze cookie policy met regelmaat te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn en, indien gewenst, instellingen aan te passen. Door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met eventuele wijzigingen van de cookie policy.

 

Disclaimer

Wij proberen de informatie vermeld op deze website zo goed mogelijk bij te houden en bij te werken indien nodig. We staan echter niet in voor de juistheid van de vermelde informatie, en zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat als gevolg van gebruik van de website en/of vertrouwen op onjuiste informatie. Het is niet toegestaan (delen van) deze website over te nemen, openbaar te maken, te kopiëren of te gebruiken op enige wijze zonder dat wij daarvoor vooraf toestemming hebben gegeven.

Vragen?

Indien u vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, of een verzoek zoals hierboven weergegeven wilt indienen, dan kunt u contact met ons opnemen:

Euretco B.V. Koninginneweg 1 3871 JZ, Hoevelaken

Telefoon:        +31 (0)33 253 29 11 Email:              info@euretco.com

 

Dit document is vastgesteld op 12 mei 2018.